warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
czwartek, 18.10.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Struktura organizacyjna ::

Zakłady i Pracownie Naukowe

ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI I BIOTECHNOLOGII
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 41 93
Kierownik Zakładu - doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik

Pracownia Hodowli i Biotechnologii
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 41 93
Kierownik Pracowni - doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik

doc. dr hab.

Elżbieta Urszula Kozik elzbieta.kozik@iwarz.pl

doc. dr hab.

Barbara Dyki barbara.dyki@iwarz.pl

 dr

Piotr Kamiński piotr.kaminski@iwarz.pl

 dr

Hanna Habdas hanna.habdas@iwarz.pl

 dr

Mirosława Staniaszek miroslawa.staniaszek@iwarz.pl

 mgr

Marzena Nowakowska marzena.nowakowska@iwarz.pl

 mgr

Urszula Kłosińska urszula.klosinska@iwarz.pl

 mgr

Renata Nowak renata.nowak@iwarz.pl

mgr

Wojciech Szczechura wojciech.szczechura@iwarz.pl

Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 258
Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Krystyna Górecka

prof. dr hab.

Krystyna Górecka krystyna.gorecka@iwarz.pl

dr

Dorota Krzyżanowska dorota.krzyzanowska@iwarz.pl

 mgr

Waldemar Kiszczak waldemar.kiszczak@iwarz.pl

 mgr

Urszula Kowalska urszula.kowalska@iwarz.pl

mgr

Agata Załuska agata.zaluska@iwarz.pl

Pr
acownia Zasobów Genowych
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew.253
Kierownik Pracowni - dr Teresa Kotlińska

dr

Teresa Kotlińska teresa.kotlinska@iwarz.pl

 mgr

Katarzyna Machnicka  

mgr

Marta Olas marta.olas@iwarz.pl
inż. Alicja Kwiecień alicja.kwiecien@iwarz.pl  
inż. Elżbieta Kapusta elzbieta.kapusta@iwarz.pl

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 75
Kierownik Zakładu - prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

Pracownia Uprawy Warzyw
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 75; 46 833 28 76
Kierownik Pracowni - dr Józef Babik

prof. dr hab.

Stanisław Kaniszewski stanislaw.kaniszewski@iwarz.pl

dr

Józef Babik jozef.babik@iwarz.pl

dr

Irena Babik irena.babik@iwarz.pl

dr

Kazimierz Felczyński kazimierz.felczynski@iwarz.pl

dr

Jacek Dyśko jacek.dysko@iwarz.pl

dr

Agnieszka Stępowska</