warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
wtorek, 11.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

General information | Instruction for authors | Search | Select issue
 

 

 

 

 

 

 

 


VCRB :: Contents of Volume 61/2004

THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON THE EFFECTIVENESS
OF EMBRIOGENESIS IN HEAD CABBAGE ANTHER CULTURE

Krystyna GÓRECKA, Dorota KRZYŻANOWSKA

THE DORMANCY OF WHITE HEAD CABBAGE CV. ATLETA
Marja KALLELA

PARENTAL LINE BREEDING OF POTATO FOCUSED ON COLD CHIPPING
Leszek DOMAŃSKI1, Ewa ZIMNOCH-GUZOWSKA1, Bogdan FLIS1, Maria DOMAŃSKA1, Kazimiera ZGÓRSKA2, A. FRYDECKA-MAZURCZYK2†

AN APPROACH TO QUANTIFY SENSORY QUALITY OF ONION CULTIVARS (ALLIUM CEPA L.) AND SHALLOT (ALLIUM ASCALONICUM L.) WITH PROFILING METHOD
Marek GAJEWSKI, Janina GAJC-WOLSKA, Zenon WĘGLARZ, Jadwiga RADZANOWSKA,

COMPARISON OF FRUIT YIELDS AND CAROTENOIDS  CONTENT IN NEW WINTER SQUASH HYBRIDS (CUCURBITA MAXIMA Duch.)
Joanna SZTANGRET1, Aleksandra KORZENIEWSKA2, Marcin HORBOWICZ3, Katarzyna NIEMIROWICZ-SZCZYTT2

THE INFLUENCE OF THE METHOD OF TRANSPLANTING AND PLANT COVERS ON YIELDING OF LEAFY TYPE OF PARSLEY
Eugeniusz KOŁOTA, Sylwia WINIARSKA

EFFECT OF FERTIGATION ON THE CONTENT OF ASCORBIC ACID, CAROTENOIDS AND DIETARY FIBER IN TOMATO FRUITS

Krystyna ELKNER, Stanisław KANISZEWSKI, Jacek DYŚKO

EFFECT OF CARBAMATE ISOPROPYL N-PHENYL (CIP) AND TEMPERATURE ON RESPIRATORY PARAMETERS, SPROUTING AND ROTTING OF ONION BULB (ALLIUM  CEPA L.) DURING STORAGE
Noureddine BENKEBLIA

THE EFFECT OF SITE AND CULTIVATION TIME ON CONTENT OF SOME HEAVY METALS IN SEEDS OF CHICKPEA (CICER  ARIETINUM L.)
Małgorzata PONIEDZIAŁEK1, Agnieszka SĘKARA1, Elżbieta JĘDRSZCZYK1,Barbara SKOWERA2, Szymon DZIAMBA3

WEED INFESTATION AND YIELDING OF STRAWBERRY
PLANTS AFTER SPLIT APPLICATION OF HERBICIDES

Jerzy LISEK

THE POSSIBILITY OF THE USE OF PLANTS TO REDUCE
PHYTOPHTHORA CACTORUM IN SOIL

Magdalena SZCZECH1, Jae Youl UHM2

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF HORSERADISH
(ARMORACIA RUSTICANA GAERTN.) ENDOGENIC COMPOUNDS

Alicja SANIEWSKA1, Barbara DĄBROWSKA2, Alicja MAJEWSKA2

SOME OF TUBER FUNGAL DISEASES OF MEDIUM-EARLY
POTATO CULTIVARS

Halina KURZAWIŃSKA, Iwona GAJDA

EFFECT OF DIFFERENT WATER VOLUMES DURING MYCELIUM DEVELOPMENT IN CASING ON THE YIELD OF AGARICUS BISPORUS
Andrzej LIBIK1, Krystian SZUDYGA2, Agnieszka SĘKARA1

SUITABILITY OF ABOVE-GROUND PARTS OF JAPANESE  KNOTWEED (REYNOUTRIA JAPONICA) FOR GROWTH OF PLEUROTUS MYCELIUM,
DEPENDING ON COMPOST PASTEURIZATION METHOD

Mirosława ZIOMBRA, Wanda WOŹNIAKEDITORIAL BOARD
F. Adamicki ( Editor-in-Chief), R. Kosson (Associate Editor)
Editors: J. Robak, K. Górecka, U. Smolińska
Managing Editor: B. Nowak
 
 
Editorial Advisory Board
Babik Irena, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Bobinas Ceslovas, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuania, Czapski Janusz, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Dobrzański Adam, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Dyduch Jan, University of Life Sciences in Lublin, Poland, Elkner Krystyna, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Galmarini Claudio R., INTA – EEA La Consulta, Argentina, Greco Nicola, CNR – Instituto per la Protezione delle Piante, Italy, Havey Michael J., University of Wisconsin, USA, Horbowicz Marcin, University of Podlasie, Poland, Kaniszewski Stanisław, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Keller Joachim, Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Germany, Knaflewski Mikołaj, University of Life Sciences in Poznan, Poland, Kołota Eugeniusz, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland, Libik Andrzej, Agricultural University in Cracow, Poland, Misra Amarendra N., Fakir Mohan University, India, Niemirowicz-Szczytt Katarzyna, Warsaw University of Life Sciences, Poland, Noble Ralph, University of Warwick, England, O’Connor David, Allium & Brassica Centre, England, Pike Leonard M., Vegetable and Fruit Improvement Center, USA, Polyakov Aleksey, All Russian Research Institute of Vegetable Crops, Russia, Prange Robert, Atlantic Food and Horticulture Research Centre, Canada, Pruszyński Stefan, Institute of Plant Protection, Poland, Rabinowitch Haim D., The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Simon Philipp W., University of Wisconsin, USA, Skąpski Henryk, Warsaw University of Life Sciences, Poland, Szudyga Krystian, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Szwejda Jerzy, Research Institute of Vegetable Crops, Poland, Tei Francisco, University of Perugia, Italy, Valšiková Magdalena, Research Institute of Vegetable, Slovak Republic, De Visser Chris, Applied Plant Research, Netherlands, Wehner C. Todd, North Carolina State University, USA

EDITED WITH FINANCIAL SUPPORT OF THE STATE COMMITTEE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (KBN)

EDITORIAL OFFICE
Research Institute of Vegetable Crops (RIVC) - Instytut Warzywnictwa
96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3, Poland
phone: +48 46 833 22 11, fax: +48 46 833 31 86
e-mail: bulletin@iwarz.pl