warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
piątek, 19.10.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 25.02.2011 (12:40:37)

Seminaria w Oddziale Warzywnictwa

Instytut Ogrodnictwa Oddział Warzywnictwa serdecznie zaprasza na 3 seminaria, z zakresu warzywnictwa, które odbędą się w marcu i kwietniu br. w Sali Seminaryjnej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. Uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 24 marca br. z zakresu ochrony roślin jest przeniesione na dzień 7 kwietnia br. Za zmianę terminu przepraszamy.


WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI HODOWLI I BIOTECHNOLOGII

Sala Seminaryjna Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Termin 3 marca 2011roku

9.00-9.20

Molekularna metoda selekcji materiałów hodowlanych pomidora z cechą funkcjonalnej męskiej sterylności warunkowanej genem ps-2
Dr Mirosława Staniaszek, prof. dr hab. Waldemar Marczewski, dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO, mgr Marzena Nowakowska, mgr Katarzyna Szajko
9.20-9.40

Identyfikacja roślin marchwi z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności przy użyciu markerów DNA
Mgr Wojciech Szczechura, dr Mirosława Staniaszek, dr Hanna Habdas

9.40-10.00

Mikroskopowa ocena mikrosporogenezy w monitorowaniu dysfunkcji pylników roślin warzywnych
Dr hab. Barbara Dyki, prof. IO, mgr Anna Stępowska

10.00-10.20

Analiza genetyczna zdolności kiełkowania nasion ogórka w obniżonych  temperaturach
Mgr Urszula Kłosińska, dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO

10.20-10.40 Fitoplazmy przyczyną zaburzeń w kwitnieniu i zawiązywaniu nasion roślin kapustowatych
Dr Piotr Kamiński, prof. dr hab. Maria Kamińska, dr Hanna Berniak
10.40-11.10 Dyskusja

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN

 Sala Seminaryjna Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Termin 7 kwietnia 2011 roku

9.00-9.15 Metody ochrony wczesnych warzyw kapustowatych przed drążynami (Baris ssp.) i chowaczami (Ceutorhynchus ssp.)
Dr Maria Rogowska - Pracownia Entomologii
9.15-9.25 Ocena wpływu opadów jako czynnika ograniczającego liczebność populacji larw rolnicy zbożówki (Agrotis segetum) w zrównoważonej uprawie marchwi
Mgr Andrzej Lewandowski - Pracownia Entomologii
9.25-9.40 Monitoring pojawu połyśnicy marchwianki (Psila rosae Fabr.) w uprawie marchwi z siewu letniego
Mgr Dariusz Rybczyński - Pracownia Entomologii
9.40-9.55 Monitoring nalotu rolnic na warzywa korzeniowe - wyniki uzyskane w 2010 r.
Mgr Robert Wrzodak - Pracownia Entomologii
9.55-10.15 Historia biologicznej ochrony roślin
Mgr Katarzyna Woszczyk - Pracownia Entomologii
10.15-10.30

Szkodniki występujące w polskich pieczarkarniach
Dr Piotr Szafranek - Pracownia Entomologii

10.30-10.45 Przerwa
10.45-11.00 Timorex Gold 24 EC w ochronie roślin warzywnych przed chorobami
Mgr Agnieszka Ostrowska, prof. dr hab. Józef Robak - Pracownia Fitopatologii
11.00-11.15 Wpływ ekstraktów roślinnych oraz środków ochrony roślin na zwalczanie kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae)
Mgr Aleksandra Gidelska, prof. dr hab. Józef Robak - Pracownia Fitopatologii 
11.15-11.30 Podatność wybranych odmian cebuli (Allium cepa L.) na porażenie patogeny bakteryjne
Dr Beata Kowalska, dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO -Pracownia Mikrobiologii
11.30-12.00  Dyskusja

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UPRAWY WARZYW I FIZJOLOGII POZBIORCZEJ
Sala Seminaryjna Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Termin 31 marca 2011 roku
 
9.00-9.20 Wpływ odmiany i terminu jesiennego wysadzania dymki na zimotrwałość i plonowanie cebuli
Dr Kazimierz Felczyński- Pracownia Uprawy Warzyw
9.20-9.30 Zastosowanie środków polepszających właściwości gleby w uprawie sałaty głowiastej
Dr Agnieszka Stępowska- Pracownia Uprawy Warzyw
9.30-9.45 Wpływ fertygacji zalewowej na wzrost i rozwój rozsady pomidora szklarniowego
Dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Waldemar Kowalczyk - Pracownia Uprawy Warzyw
9.45-10.00 Wpływ fertygacji zalewowej na plonowanie sałaty masłowej uprawianej w cyklu wiosennym
Mgr Teresa Sabat, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Jacek Dyśko - Pracownia Uprawy Warzyw
10.00-10.15 Wpływ etylenu na zahamowanie wyrastania cebuli
Mgr Ewa Badełek - Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
10.15-10.35 Wpływ stosowania pestycydów na zawartość składników odżywczych w wybranych gatunkach warzyw
Dr Kalina Sikorska-Zimny - Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
10.35-10.50 Mikrorozmnażanie szalotki
Mgr Elżbieta Kapusta - Pracownia Zasobów Genowych
10.50- 11.15 Zastosowanie systemu AMOR do selekcji pożytecznych szczepówTrichoderma (projektUDA-POIG.01.03.01-00-129/09-02)
Dr Magdalena Szczech, prof. dr hab. Danuta Witkowska, prof. dr hab. Urszula Małolepsza, dr Ewa Gajewska, dr inż. Michał Piegza, mgr Michał Oskiera, mgr Anna Kancelista - Pracownia Mikrobiologii 
11.15-11.45
Dyskusja