warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
wtorek, 11.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 02.02.2010 (11:57:21)

Konferencja Inauguracyjna projektu pt. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  We wtorek 26 stycznia 2010 r. w Skierniewicach odbyła się Konferencja Inauguracyjna projektu pt. "Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych" (nr projektu WND-POIG.01.03.01-00-129/09). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007 - 2013).
  Na konferencję przybyło ok. 120 osób. Obecni byli Partnerzy projektu z Uniwersytetów Przyrodniczych we Wrocławiu i w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracownicy Instytutów
Warzywnictwa oraz Sadownictwa i Kwiaciarstwa, przedstawiciele Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz gospodarstw ogrodniczych, przedstawiciele szkół wyższych, wydawnictw czasopism i książek o tematyce ogrodniczej, mediów, a także uczniowie szkół średnich.
  Konferencję otworzyła pani dr Magdalena Szczech - kierownik projektu, a Dyrektor Instytutu Warzywnictwa prof. Franciszek Adamicki zapoznał zebranych z historią, strukturą organizacyjną oraz z dotychczasowymi dokonaniami pracowników Instytutu. Następnie dr Szczech przedstawiła cele oraz założenia projektu.
  Docent Urszula Smolińska - zastępca Dyrektora ds. Naukowych IW, wygłosiła referat na temat grzybów z rodzaju Trichoderma oraz ich właściwości, które można wykorzystać w uprawie i ochronie roślin. Zagadnienia związane z wykorzystaniem Trichoderma w przemyśle i innych dziedzinach gospodarki, np. w przemyśle paszowym, spożywczym, tekstylnym, papierniczym, a także w pralnictwie i przy produkcji bioetanolu omówiła prof. Danuta Witkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Dr Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił referat na temat gospodarki odpadami organicznymi w Polsce w świetle dyrektyw UE, a także możliwości wykorzystania grzybów Trichoderma do utylizacji tych odpadów.
  Konferencję zakończyło wystąpienie mgr Beaty Kowalskiej, która przedstawiła zebranym program promocji projektu.
  Kolejnego dnia, 27 stycznia 2010 r., o godz. 10.00 w Instytucie Warzywnictwa odbyło się spotkanie wykonawców projektu oraz przedstawicieli z Ośrodka Przetwarzania Informacji - Instytucji Wdrażającej działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na spotkaniu omówiono kwestie formalno-prawne związane z realizacją projektu.

 

 

fot. M.N