warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 18.10.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 12.01.2011 (13:39:22)

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku
WPŁYW  PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
- dotacja MRiRW nr RRre-029-17-2804/10

Sprawozdanie

 

"Opracowanie technologii produkcji warzyw konsumpcyjnych i nasiennych metodami ekologicznymi” Dotacja MRiRW RRre-029-18-3003/10

Sprawozdanie