warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 31.12.2010 (10:02:06)

POWSTAŁ INSTYTUT OGRODNICTWA    Minister Marek Sawicki wręczył akt powołania na stanowisko kierownika Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszkowi Adamickiemu.

   Jest to jednostka, która rozpocznie działanie z dniem 1 stycznia 2011 r. i powstała w wyniku połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka z Instytutem Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

   W siedzibie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa odbyło się 30 grudnia 2010 r. spotkanie grona kierowniczego obu łączonych jednostek, w którym uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. W podziękowaniu za dotychczasowe sprawne kierowanie instytutami, ustępującym dyrektorom wiceminister wręczył okolicznościowe dyplomy.

   Wiceminister Tadeusz Nalewajk życzył prof. Adamickiemu wiele sukcesów oraz wytrwałości w pracy nad organizowaniem jednostki. Natomiast do pracowników zwrócił się z prośbą o twórczą współpracę i wspieranie nowego kierownictwa tak, aby Instytut mógł skutecznie i na wysokim poziomie realizować badania naukowe i prace rozwojowe, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności branży ogrodniczej.

   Wiceminister złożył