warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 18.11.2010 (13:43:16)

Tematy wdrożeniowe Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka na 2011 rok1. Molekularna metoda selekcji materiałów hodowlanych pomidora z cech± funkcjonalnej męskiej sterylno¶ci, warunkowanej przez gen ps-2.
Dr Mirosława Staniaszek
2. Nowe biodegradowalne podłoża „BiopoT®” do bezglebowej uprawy w szklarniach.
Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Jacek Dy¶ko
3. Wykorzystanie koniczyny czerwonej do ¶ciółkowania warzyw w uprawie ekologicznej.
Dr Irena Babik, dr Józef Babik
4. Odmiany warzyw dyniowatych do uprawy ekologicznej.
Dr Irena Babik, dr Józef Babik, mgr Teresa Sabat
5. Timorex Gold 24 EC w ochronie sałaty, pomidora, ogórka, przed chorobami.
Prof. dr hab. Józef Robak, mgr Agnieszka Ostrowska
6. Przemienne stosowanie fungicydów z różnych grup chemicznych w ochronie pomidora.
Dr Jan Sobolewski, mgr Aleksandra Gidelska
7. Dipel WG w proekologicznej ochronie grochu przed pachówk± str±kóweczk±
Dr Maria Rogowska
8. Zastosowanie nowej formy użytkowej insektycydu biologicznego Dipel WG
w zwalczaniu g±sienic na kapu¶cie głowiastej białej.
Dr Maria Rogowska
9. Proteus 110 OD – nowy ¶rodek do zwalczania poły¶nicy marchwianki i bawełnicy topolowo-marchwianej na marchwi.
Mgr Andrzej Lewandowski, mgr Dariusz Rybczyński
10. Przydatno¶ć insektycydu Proteus 110 OD do ochrony kapusty głowiastej białej przed g±sienicami.
Mgr Robert Wrzodak, mgr Katarzyna Woszczyk
11. Przydatno¶ć insektycydu Proteus 110 OD do ochrony kalafiora przed g±sienicami.
Mgr Robert Wrzodak, mgr Katarzyna Woszczyk
12. Przydatno¶ć insektycydu Proteus 110 OD do ochrony brokuła przed g±sienicami.
Mgr Robert Wrzodak, mgr Katarzyna Woszczyk