warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
czwartek, 13.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 28.07.2010 (13:58:32)

Dzień Otwartych Drzwi  22 lipca br. odbył się tradycyjny, lipcowy „Dzień Otwartych Drzwi” Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka pod hasłem „Od nauki do praktyki”. Przybyłych gości powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Franciszek Adamicki, który następnie zapoznał uczestników spotkania z aktualnymi, najważniejszymi kierunkami prowadzonych w Instytucie prac badawczych, dostosowanych do najpilniejszych oczekiwań praktyki warzywniczej. Omówił także wpływ niekorzystnych, panujących od wiosny, warunków atmosferycznych na wegetację warzyw. Dyrektor poinformował zebranych, że w Instytucie zostały opracowane zalecenia popowodziowe dla producentów warzyw. Ulotka obejmuje zalecenia agrotechniczne i z zakresu ochrony roślin dla terenów dotkniętych powodzi i podtopionych.

  Profesor Franciszek Adamicki zapoznał także uczestników spotkania z realizowanymi obecnie projektami strukturalnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które były promowane przez przedstawicieli zespołów wykonawczych w czasie trwania imprezy:„Nowe technologie wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi”.

1. „Nowe technologie wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli   
    mieszańców F1 marchwi”.
2.„Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów
    organicznych”
3.„Wdrażanie produkcji ekologicznej i marketing jej produktów szansą rozwoju
   gospodarstw rolnych i regionów” – projekt szkoleniowy.

  Mgr Igor Juraś – kierownik Działu Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej (główny organizator imprezy) przedstawił szczegółowy program „Dnia Otwartych Drzwi” i zaprosił wszystkich zebranych do zapoznania się z doświadczeniami szczególnie ważnymi dla praktyki warzywniczej.

  Następnie pracownicy naukowi poszczególnych Pracowni zaprezentowali następujące doświadczenia:
- aktualnie prowadzone w szklarni i tunelach,
- dotyczące  zwalczania chwastów, w tym pokaz pracy ekopielnika do 
  odchwaszczania warzyw,
- dotyczące wpływu stymulatorów wzrostu na plon warzyw,
- z zakresu zwalczania szkodników,
- dotyczące ekologicznej uprawy warzyw
- z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób.

  Zarówno w czasie zwiedzania, jak i podczas trwania spotkania zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje i fachowe porady związane z uprawą poszczególnych gatunków warzyw.
Swoją radą służyli także emerytowani profesorowie, którzy licznie przybyli na spotkanie.
W  dniu tym Instytut Warzywnictwa odwiedzili producenci, przedstawiciele władz powiatu, uczelni rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, firm nasiennych przedstawiciele prasy ogrodniczej i inni.

  Dyrekcja Instytutu Warzywnictwa serdecznie dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili w tym dniu nasz Instytut  i wytrwali do końca realizowanego, bogatego programu imprezy, pomimo panującego upału. A pracownikom naukowym i technicznym za włożony trud w przygotowanie imprezy.

Fotoreportaż

fot. M. N.