warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Friday, 19.10.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 11.06.2010 (09:56:58)

Sprzedaż nieruchomości gruntowej o ogólnej powierzchni 4178 m2INSTYTUT WARZYWNICTWA
im. Emila Chroboczka
ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
tel. (46) 833-34-34, fax. (46) 833-31-86

INFORMUJE, ŻE PRZEZNACZYŁ NA SPRZEDAŻ

atrakcyjną nieruchomość gruntową o ogólnej powierzchni 4178 m2, położoną na obrzeżach miasta Pszczyna, przy ul. Turystycznej, oznaczoną jako działka nr 678/10 w obrębie Łąka za cenę 284.992,- zł (w tym VAT: 51.392,- zł)
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego do działki, która w przeszłości miała charakter rolniczy, ale obecnie nie jest użytkowana i według “studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego" znajduje się “na terenie rozwoju budownictwa". W granicach działki znajdują się nie należące do sprzedającego budowle, takie jak: rurociąg kanalizacyjny z dwoma studzienkami, rurociąg gazowy, rów odwadniający i słup telekomunikacyjny. Nie­ruchomość ma uregulowany stan prawny i jest objęta Księgą wieczystą nr KA1P/00042511/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie (woj. śląskie).
Bardziej szczegółowe informacje o ww. nieruchomości i o warunkach sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach lub telefonicznie pod numerami: (46) 8333434, 8332265, 8332692.