warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Wednesday, 17.01.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 09.06.2010 (13:48:29)

INFORMACJA O WSPÓŁPRACYSzanowni Państwo

  Z przyjemnością informuję, że kontynuowana jest współpraca krajów członkowskich OECD w programie "BIOLOGICAL RESOURCE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS". Głównym celem programu jest promowanie współpracy i postępu naukowego w sektorze rolno-żywnościowym z zachowaniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych. W obecnej pięciolatce zwraca się też uwagę na potrzebę budowania ściślejszych relacji pomiędzy nauką, polityką i gospodarką, m.in. po to by efekty badań naukowych ułatwiały podejmowanie prawidłowych decyzji politycznych i gospodarczych (biznesowych) w obszarze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. W ramach tego programu pracownicy naukowi po doktoracie uzyskać mogą dwa rodzaje pomocy finansowej:
1/ indywidualne granty naukowe
    (6 - 26 tyg. staże w laboratoriach krajów członkowskich OECD, 
    400-450 EURO tygodniowo, zwrot kosztów podróży),
2/ dofinansowanie konferencji (warsztatów) naukowych.

Wszystkie informacje na temat ww. Programu OECD oraz formularze aplikacyjne na rok 2011 dostępne sana stronie internetowej, http://www.oecd.org/agricuIture/crp.

Gorąco zachęcam pracowników naukowych, zwłaszcza młodszych, do korzystania z tej formy współpracy i wymiany naukowej. W razie potrzeby służę pomocą.


korespondent krajowy
tel.81 886 34 21 w. 247
e-mail:sm@iung.pulawy.pl