warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 07.06.2010 (10:30:23)

2-ga Międzynarodowa Konferencja Przechowalnicza - “Effect of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities” - Wpływ przed- i pozbiorczych czynników na właściwości prozdrowotne oraz jakośćW dniach 24 – 25 maja 2010 r. w Skierniewicach odbyła się 2-ga Międzynarodowa Konferencja Przechowalnicza pt.

 Wpływ przed- i pozbiorczych czynników na właściwości prozdrowotne oraz jakość produktów ogrodniczych

  Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Sekcji Przechowalnictwa Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk przez Instytut Warzywnictwa im Emila Chroboczka i Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka. W konferencji uczestniczyło 45 osób z Polski i 30 osób z zagranicy (Anglia, Estonia, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Rosja, Słowenia, USA, Tajlandia i Wlochy).

Zostało przedstawionych 17 referatów i 39 posterów obejmujących tematykę:
- nowe technologie stosowane w przechowalnictwie owoców, warzyw i kwiatów
- jakość i prozdrowotne właściwości owoców i warzyw
- wpływ przed- i rozbiorczych czynników na zmiany fizjologiczne owoców i warzyw
- wpływ diety bogatej w owoce i warzywa na zdrowie człowieka.

  Referaty wprowadzające zostały wygłoszone przez wybitnych specjalistów z zakresu pozbiorczej fizjologii owoców i warzyw:

prof. dr Christophera B. Watkinsa z Cornell University, Ithaca, USA
 
- Wpływ przed- i pozbiorczego traktowania 1-MCP na jakość owoców i warzyw

prof. dr Susan Lurie z Volcani Center, Bet Dagan, Israel
- Zastosowanie bioregulatorów dla poprawy pozbiorczej jakości produktów ogrodniczych

oraz specjalisty nauk medycznych prof. dr Dariusza Nowaka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
- Choroby płuc a spożycie owoców i warzyw.

  W ramach wycieczki zawodowej, uczestnicy zwiedzili nowoczesny obiekt chłodniczy z liniami do sortowania i pakowania owoców, należący do Grupy Producentów “RAJPOL” w Wólce Łęczeszyckiej (rejon Grójca) oraz produkcję warzyw w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej.

 Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. F. Adamicki – przewodniczący,
dr K. Rutkowski – z-ca przewodniczącego,
dr M. Grzegorzewska – sekretarz,
oraz członkowie: mgr E. Badełek, dr A. Wawrzyńczak, dr Z. Jóźwiak,
dr B. Michalczuk, prof. M. Gajewski i dr A. Zanella.


fot: M. Słowiński, R. Sałuda