warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 19.05.2010 (12:52:13)

Delegacja z Akademii w Shandong z wizyta w Instytucie Warzywnictwa    W dniu 18.05.2010 r. Instytut Warzywnictwa odwiedziła grupa naukowców z Shandong Academy of Agricultural Sciences (SAAS) z prezydentem Akademi prof. Zhong Chonggao. Pozostali członkowie delegacji z SAAS to:

Prof. Chen Xiao - director of the Institute of Plant Protection
Prof. Chen Yungi - vice director of Vegetable Research Institute
Prof. Zhu Jianhua - director of. S&T Information Engineering Reserach Centre
Prof. Ruan Huaijun - director of Division of International Cooperation
Prof. Liu Zhaohui - director of Soil and Fertilizer Research

     Członkowie delegacji zapoznali się z działalnością Instytutu Warzywnictwa, którą omówił dyr. prof. dr hab. F. Adamicki oraz spotkali się z pracownikami naukowymi i odwiedzili następujące Zakłady i Pracownie – Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii, Zakład Ochrony Roślin i Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa. Doc. dr hab. E.U. Kozik oraz dr H. Habdas i dr M. Staniaszek przedstawiły tematykę badawczą z zakresu hodowli i biotechnologii oraz wyposażenie nowego laboratorium biotechnologicznego. Prof. dr hab. R. Kosson – omówił zagadnienia badawcze z zakresu oceny jakości warzyw, a głównie oceny sensorycznej i zapoznał członków delegacji chińskiej z wyposażeniem Laboratorium Sensorycznego. Tematyką badawczą z zakresu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami przedstawili - prof. dr hab. J. Robak oraz dr M. Rogowska. Na zakończenie wizyty Prezydent Akademii z Shandong - prof. Zhong Chonggao i dyrektor Instytutu Warzywnictwa prof. F. Adamicki podpisali porozumienie o współpracy.

fot. M.N.i H.H.