warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Friday, 19.10.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 10.02.2010 (14:54:02)

Wirtualna Biblioteka Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzióo finansowanie na rok 2010 licencji krajowych Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge koordynowanych przez ICM.


Pragnę poinformować, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego potwierdziło finansowanie na rok 2010 licencji krajowych Elsevier, 
Springer oraz Web of Knowledge koordynowanych przez ICM. Przy tej okazji 
uruchomiona została nowa wersja strony głównej WBN:

http://wbn.edu.pl

która działa rownolegle ze stroną w starej wersji pod adresem:

http://vls.icm.edu.pl

Informacje ogólne o zasadach funkcjonowania WBN oraz informacje 
szczegółowe dotyczące zakresu licencji krajowych Elsevier, Springer oraz 
Web of Knowledge finansowanych przez MNiSW są umieszczone w 
informatorze dostępnym ze strony głównej WBN lub bezpośrednio pod adresem:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html