warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Friday, 19.10.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 09.12.2009 (13:58:15)

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2009 roku

"OCENA WPŁYWU WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ" - dotacja MRiRW RR-re-401-5-153/09


Streszczenie sprawozdania