warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Tuesday, 18.09.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 27.07.2009 (14:40:10)

Fotoreportaż z Dnia otwartych Drzwi w Instytucie Warzywnictwa     W dniu 23 lipca br. w Instytucie Warzywnictwa odbył się tradycyjny, lipcowy Dzień Otwartych Drzwi Instytutu pod hasłem „Od  nauki do praktyki”. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Franciszek Adamicki zapoznał uczestników spotkania z aktualnymi, najważniejszymi kierunkami prowadzonych w Instytucie prac badawczych, dostosowanych do najpilniejszych oczekiwań praktyki warzywniczej. Na wystawionych posterach  poszczególne Pracownie przedstawiły najnowsze swoje osiągnięcia.
    Następnie pracownicy naukowi z poszczególnych Pracowni zaprezentowali  aktualnie prowadzone doświadczenia w szklarni doświadczalnej, tunelach, na Polu Doświadczalnym oraz Ekologicznym, szczególnie przydatne dla praktyki warzywniczej z zakresu : agrotechniki szklarniowej i warzyw gruntowych, hodowli, entomologii, fitopatologii, herbologii oraz ekologicznej uprawy warzyw.
    W dniu tym Instytut Warzywnictwa wizytował dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu towarzyszył dr Marek Cieśliński – wicedyrektor Departamentu  Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW oraz asystent ministra Radosław Grzegorczyk. Uczestnicy spotkania mieli więc okazję  do bezpośredniej rozmowy z Panem Ministrem.
 W ciągu całego dnia,  uczestnikom spotkania towarzyszyli także goście z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW – Pani Naczelnik  Małgorzata Woźniak oraz Sylwester Litwiniak.
W dniu tym Instytut odwiedzili liczni goście: przedstawiciele służb doradczych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, producenci, pracownicy Stacji Chemiczno – Rolniczych, Inspektoratów Ochrony Roślin, firm nasiennych, przedstawiciele prasy ogrodniczej, radia, działkowcy i inni.
Dyrekcja Instytutu Warzywnictwa serdecznie dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili w tym dniu nasz Instytut i wytrwali do końca realizowanego, bogatego programu imprezy, pomimo panującego upału.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

fot. M. Nowak