warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 26.06.2009 (14:15:47)

Konferencja - Rola nowych technologii w uprawie warzyw wysokiej jakości

Fotoreportaż


    W dniach 18-19 czerwca br. odbyła się  organizowana przez Instytut Warzywnictwa wyjazdowa Konferencja Naukowa „Rola nowych technologii w uprawie warzyw wysokiej jakości”  oraz spotkanie Katedr Jednoimiennych. Uczestnikami byli pracownicy naukowi z Uniwersytetów Przyrodniczych, SGGW oraz z Instytutu Warzywnictwa. W pierwszym dniu konferencja odbywała się w Nieborowie. Wygłoszono 8 bardzo interesujących referatów oraz zaprezentowano 23 postery. Prace prezentowane w czasie konferencji zostały opublikowane w wydawnictwie IWarz. Vegetable Crops Research  Bulletin vol. 70. Spotkanie zakończyło się bardzo ciekawą dyskusją na zakończeniu, której  uczestnicy potwierdzili celowość corocznych spotkań Katedr połączonych z konferencją naukową. W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie Katedr Jednoimiennych, którego celem była dyskusja, która dotyczyła: uwag  i sugestii do podręcznika „Ogólna uprawa warzyw” oraz prawidłowej terminologii z zakresu warzywnictwa. Następnym punktem programu było zwiedzenie firmy Swedeponic zajmującej się hydroponiczną uprawą wielu ziół.
    Dyrekcja i Komitet Organizacyjny dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w tej konferencji.

fot. M. Nowak