warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Saturday, 18.08.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 25.05.2009 (12:34:28)

I Kongres Nauk Rolniczych - Puławy     W dniach 14-16 maja 2009 r. odbył się I Kongres Nauk Rolniczych “ Nauka - Praktyce” w Puławach. W Kongresie wzięło udział ok. 560 uczestników reprezentujących jednostki badawczo-rozwojowe należące do MR i RW, instytuty PAN należące do V Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, pracownicy uczelni wyższych i ośrodków i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa. Omówiono najważniejsze zadania stojące przed nauką rolniczą na najbliżej lata. Dużo uwagi poświęcono koordynacji badań w zakresie rolnictwa między jednostkami naukowo -badawczymi, instytutami PAN i uczelniami.    
    W Kongresie uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Podsekretarz Stanu - dr Marian Zalewski oraz przedstawiciele Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowane było przez Sekretarza Stanu – prof. dr hab. Marię Elżbietę Orłowską. Komisję Europejską reprezentowali – Jean Luc Demarty- Dyrektoriat Generalny Rolnictwa oraz Timothy Hall – dyr. ds. Badań z zakresu biotechnologii rolnictwa i żywności. Instytut Warzywnictwa był reprezentowany przez – prof. F. Adamickiego, prof. R. Kossona, prof. J. Robaka, dr I. Babik oraz dr J. Babika. Przedstawiciele Instytutu przedstawili postery oraz uczestniczyli w pracach Sesji panelowych. Prof. dr hab. Franciszek Adamicki został odznaczony medalem “Zasłużony dla rolnictwa”.

fot. J. Babik