warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Tuesday, 11.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 19.05.2009 (11:21:49)

Komunikat II

Ogólnopolska Naukowa Konferencja ROLA NOWYCH TECHNOLOGII W PRODUKCJI WARZYW WYSOKIEJ JAKOŚCI 18-19 czerwca 2009 r. Komunikat II


Szanowni Państwo
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji "Rola nowych technologii w produkcji warzyw wysokiej jakości" podaje poniżej ramowy program konferencji:

18 czerwca (czwartek)

Rejestracja uczestników   
- (Sala seminaryjna Instytutu Warzywnictwa)

-  9.00

- 9.30
Rozpoczęcie konferencji   

- 10.00

 
Sesja referatowa

- 10.00

- 14.00

1. Grzyby lecznicze
Prof. Marek Siwulski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
2. Jakość marchwi uprawianej do przemysłu w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i terminu zbioru.
Prof. Marek Gajewski,(SGGW Warszawa)
3. Wpływ rodzaju podłoża i terminu zbioru na plon i jakość owoców pomidora średnio i drobnoowocowego.
Dr Katarzyna Kowalczyk (SGGW Warszawa)
4. Kapsaicynoidy - metabolity wtórne u rodzaju Capsicum  
Prof. Paweł Nowaczyk Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
5. Zmiany zawartości makro i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego we włóknie drzewnym.
Prof. Andrzej Komosa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
6.  Żywe ściółki w polowej uprawie warzyw
Dr Katarzyna Adamczewska-Sowińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
7. Rola integrowanej ochrony warzyw kapustowatych przed chorobami w nowych technologiach produkcji warzyw wysokiej jakości. Prof. Józef Robak Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach)
8. Wpływ metod uprawy i nawadniania kroplowego na plon korzeni i jakość główek cykorii sałatowej.
Dr Józef Babik Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach)

Obiad

- 14.00

-15.30
Zwiedzanie pałacu i parku w Nieborowie

- 15.30

-17.00
Sesja posterowa
(22 postery)

- 17.00

-18.00
Uroczysta kolacja

- 19.30

 

9 czerwca (piątek)

Spotkanie Katedr Jednoimiennych
- (Sala seminaryjna Instytutu Warzywnictwa)

-  9.00

-10.00
Wyjazd do firmy Swedoponic 
(hydroponiczna uprawa ziół)

- 10.15

 
Obiad

- 14.00

 
Powrót do Skierniewic - 16.00  

 Szczegółowy program konferencji podamy w późniejszym terminie.

Opłata za udział w Konferencji w wysokości 600 zł. 
konto:

Bank PEKAO S.A. I Oddział Skierniewice
nr konta  24 1240 3321 1111 0000 2853 6790
 

 z dopiskiem: "konferencja czerwcowa"

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski