warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
czwartek, 13.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 19.01.2009 (08:18:56)

Ogólnopolska Naukowa Konferencja - POSTĘP W TECHNOLOGII UPRAWY WARZYW PSIANKOWATYCHInstytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:


POSTĘP W TECHNOLOGII UPRAWY
WARZYW PSIANKOWATYCH

która odbędzie się w dniu 22 października 2009 roku
w Skierniewicach

 
W programie przewidziane są referaty wiodące, doniesienia i postery dotyczące zagadnień związanych z problematyką warzyw psiankowatych, uprawianych w gruncie i pod osłonami
   
    ► nowoczesne technologie uprawy
    uprawy przyjazne środowisku
    odżywianie roślin
    kierunki w hodowli nowych odmian
    ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami
    wartość biologiczna i prozdrowotna
    przechowywanie i przetwórstwo
    wymagania rynku i marketing

    Prosimy o zgłaszanie propozycji prezentacji ustnych lub na sesji posterowej, związanych z przedstawioną powyżej tematyką.   

 


KOMITET ORGANIZACYJNY

doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik     - Przewodniczący
mgr Anna Podczaska - Sekretarz
dr Irena Babik
dr Jacek Dyśko
prof. dr hab. Ryszard Kosson 
doc. dr hab. Urszula Smolińska
dr Agnieszka Stępowska
dr Anna Szafirowska
  

 


FORMA PREZENTACJI PRAC 

Planujemy sesję referatową (referaty zakwalifikowane przez komitet organizacyjny do wygłoszenia) oraz sesję posterową (z dyskusją przy posterach)


TERMINARZ  

Zgłoszenie uczestnictwa .............................................

do 31.03.2009 r.

Przesłanie streszczenia referatu lub posteru (1-2 str.) ...... do 30.05.2009 r.

Przesłanie publikacji do VCRB lub Nowości Warzywniczych . do 10.07.2009 r.

Dokonanie opłaty .......................................................

do 30.06.2009 r.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 300 zł


CECHY PUBLIKACJI

Publikacja – jako oryginalna, recenzowana praca naukowa – ukaże się w czasopiśmie “Vegetable Crops Research Bulletin”, (6 pkt MNiSW) lub “Nowości Warzywnicze” (2pkt)

Streszczenia referatów i posterów będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych


Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o:
    - wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie na adres:


Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
96-100 Skierniewice

    - dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł*
         (materiały + kawa + obiad)

    Nazwa Banku: Bank PEKAO S.A. I Oddział Skierniewice
Nr konta 24 1240 3321 1111 0000 2853 6790

z dopiskiem "Konferencja warzywnicza”
* w celu otrzymania faktury należy podać dokładny adres oraz NIP instytucj
i

Zapytania i uwagi prosimy kierować do:

 Mgr Anna Podczaska
Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
Tel. 46 833 21 56; e-mail: upow@inwarz.skierniewice.pl