warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
czwartek, 13.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 30.01.2008 (09:36:05)

Zaproszenie

Zaproszenie na Ogólnopolską Naukową Konferencję "Postęp w technologii uprawy warzyw cebulowych" 13 listopada 2008


Komitet Organizacyjny Naukowej Konferencji Warzywniczej
“Postęp w technologii uprawy warzyw cebulowych”
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tej konferencji.

W programie przewidziane są referaty wiodące, doniesienia i postery dotyczące zagadnień związanych z problematyką warzyw cebulowych:

    ► wartość biologiczna, odżywcza i prozdrowotna
    ► kierunki w hodowli nowych odmian
    ► nawożenie i nawadnianie
    ► stosowanie nowoczesnych technologii uprawy
    ► uprawa ekologiczna
    ► ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami
    ► nowoczesne metody przechowywania
    ► przetwórstwo
    ► wymagania rynku i marketing

        Przewodniczący

Sekretarz

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki                          Mgr Anna Podczaska

Ogólna instrukcja dla autorów publikacji
    Prace do Vegetable Crops Research Bulletin (VCRB) będą recenzowane i poddane korekcie językowej.
    Prace do Nowości Warzywniczych w języku polskim (streszczenie w języku  angielskim) będą  również recenzowane.
Objętość maszynopisu do VCRB i Nowości Warzywniczych nie powinna przekraczać 12 stron (tekst, tabele, rysunki, streszczenie, literatura). Tekst w programie Word - czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia - 1,5, marginesy: lewy – 3 cm, prawy, górny, dolny- 2,5 cm. Na stronie maksymalnie 30 wierszy. Wykresy w programie Excel.
Szczegółowe wymagania dotyczące publikacji zamieszczonych w VCRB i Nowościach Warzywniczych znajdują się na stronie internetowej: www.inwarz.skierniewice.pl w zakładce "wydawnictwa" odpowiednio: Vegetable Crops Reasearch Bulletin i oferta wydawnicza.

Prace należy nadsyłać na adres :

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o:
        - wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie na adres:

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
96-100 Skierniewice

z dopiskiem "konferencja warzywnicza”
oraz pocztą elektroniczną e-mail:upow@inwarz.skierniewice.pl

       - dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł*
         (materiały + kawa + obiad):

Nazwa Banku: Bank PEKAO S.A. I Oddział Skierniewice
Nr konta 24 1240 3321 1111 0000 2853 6790

z dopiskiem "konferencja warzywnicza”

*-w celu otrzymania faktury należy podać dokładny adres oraz NIP instytucji

Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa - do 31 marca 2008
Przesłanie streszczenia referatu lub posteru (1-2 str.) - do 30 czerwca 2008
Opłata konferencyjna (250 zł) - do 30 czerwca 2008
Przesłanie publikacji do VCRB
lub Nowości Warzywniczych
- do 30 lipca 2008

Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela:

Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej Instytutu
tel. : 046 833 21 56 lub 046 833 22 11 w. 223 lub 249
e-mail:upow@inwarz.skierniewice.pl

Do miłego zobaczenia w Skierniewicach

Karta zgłoszenia