warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
wtorek, 11.12.2018
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności :: Wiadomość z dnia 24.11.2008 (05:28:38)

Ogólnopolska Konferencja nt.„ROLA NOWYCH TECHNOLOGII W PRODUKCJI WARZYW WYSOKIEJ JAKOŚCI”

Komunikat I


Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:


ROLA NOWYCH TECHNOLOGII W PRODUKCJI WARZYW WYSOKIEJ JAKOŚCI

 [połączonej ze spotkaniem Katedr Jednoimiennych]

która odbędzie się w dniach 18 - 19 czerwca 2009 roku
w Skierniewicach

 
KOMINIKAT I 


CEL KONFERENCJI
Prezentacja wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe w kraju w zakresie zastosowania nowych technologii w produkcji ogrodniczej i ich wpływu na jakość produktów ogrodniczych 


KOMITET ORGANIZACYJNY   

Prof. dr hab.

Stanisław Kaniszewski - przewodniczący

Prof. dr hab.

Franciszek Adamicki

Prof. dr hab.

Krystyna Elkner

Doc. dr hab.

Urszula Smolińska

Dr

Józef Babik

Dr

 Anna Szafirowska

Mgr

Anna Podczasza – sekretarz konferencji


FORMA PREZENTACJI PRAC 

Planujemy sesję referatową (referaty zakwalifikowane przez komitet organizacyjny do wygłoszenia) oraz sesję posterową (z dyskusją przy posterach)


TERMINARZ  

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia prac ( 2-3 strony)..

do 30.01.2009 r.

Akceptacja zgłoszonych prac........................................ do 15.02.2009 r.

Przesłanie maszynopisów prac (do recenzji)..................... do 15.03.2009 r.

Zwrot prac poprawionych po recenzji............................. do 15.04.2009 r.

Dokonanie opłaty .......................................................

do 30.04.2009 r.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 600 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają:

publikację 1 pracy (max. do 10 stron maszynopisu) w czasopiśmie “Vegetable Crops Research Bulletin” lub “Nowości Warzywnicze”,
Jednodniową wycieczkę profesjonalną do gospodarstwa ogrodniczego,
Posiłki w czasie konferencji


CECHY PUBLIKACJI

Publikacja – jako oryginalna, recenzowana praca naukowa – ukaże się w czasopiśmie “Vegetable Crops Research Bulletin”, (6 pkt MNiSW) lub “Nowości Warzywnicze” (2pkt)

Streszczenia referatów i posterów będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych

Zapytania i uwagi prosimy kierować do:

 Mgr Anna Podczaska
Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
Tel. 46 833 21 56; e-mail: upow@inwarz.skierniewice.pl 

Karta zgłoszenia