warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Tuesday, 18.09.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 18.11.2008 (10:36:05)

Postęp w technologii uprawy warzyw cebulowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa


W konferencji, która odbyła się w Instytucie Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
w Skierniewicach w dniu 13 listopada 2008 roku udział wzięło 85 osób, w tym: pracownicy naukowi z uczelni rolniczych i Instytutu Warzywnictwa, przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, producenci cebuli, przedstawiciele prasy ogrodniczej i studenci. Reprezentowane były następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Rolnicza
w Szczecinie, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, COBORU Słupia Wielka. Podczas Konferencji wygłoszono 9 referatów i przedstawiono 20 posterów. Wszystkie wygłoszone referaty dotyczyły zagadnień związanych z produkcją cebuli, natomiast na sesji posterowej zaprezentowano 8 prac dotyczących cebuli, 4 prace - czosnku, 3 prace – szalotki, 3 prace - pora i 1 pracę dotyczącą cebuli siedmiolatki.

Referat wiodący z zakresu wykorzystania kompostów (z odpadów cebuli i innych roślin) oraz Trichodermy do zwalczania białej zgnilizny i Fusarium wygłosił prof. dr Ralph Noble z Warwick University-Horticultural Research International z Wielkiej Brytanii. Bardzo interesujący referat o nowoczesnej produkcji cebuli wygłosił mgr Tomasz Jazdon - właściciel dużego gospodarstwa rolniczego uprawiającego cebulę na powierzchni 150 ha. Omówiono aktualną produkcję cebuli na świecie i w Europie oraz najważniejsze zagadnienia związane z metodami uprawy, nowymi odmianami, sposobami zwalczania chwastów i szkodników.

fot. M. Nowak