warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 20.09.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 07.11.2008 (11:20:02)

EURONION 2008

W dniach 22-23 października 2008 r. odbyła się w Instytucie Warzywnictwa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cebulowego EURONION 2008


   W dniach 22-23 października 2008 r. odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cebulowego EURONION 2008. W konferencji udział wzięli przedstawiciele z Niemiec,Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Ukrainy i Polski.
   Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z technologia produkcji, przygotowaniem, eksportem i importem cebuli w sezonie 2008/2009.
   Dla skuteczniejszego działania i reprezentowania spraw producentów cebuli na szczeblu europejskim m.in. Parlamentu Europejskiego, powołano Biuro Informacyjno-Koordynujace. Kierownikiem Biura został: D.E. O`Connor - dyrektor Allium & Brassica Centre, Wielka Brytania; sekretarzem – prof. F. Adamicki - Instytut Warzywnictwa; konsultantem agrochemicznym – dr K. Paaske Uniwersytet w Aarhus, Dania.
  Europejskie Stowarzyszenie Cebulowe (EAO) już przekazało dla europarlamen-tarzystów wszystkich krajów reprezentowanych na spotkaniu w Skierniewicach Rezolucję do Dyrektywy 91/414 dotyczącej pestycydów stosowanych w warzywnictwie, która będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższych obrad Parlamentu Europejskiego.