warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Monday, 23.07.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 07.11.2008 (10:58:15)

Ogólnopolski Dzień Marchwi 2008

Dnia 16 października 2008 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW odbył się XI Ogólnopolski Dzień Marchwi


Ogólnopolski Dzień Marchwi

    Dnia 16 października 2008 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW odbył się XI Ogólnopolski Dzień Marchwi zorganizowany przez RZD Żelazna, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W spotkaniu udział wzięly władze SGGW z Jego Magnificencją rektorem prof. dr hab. Alojzym Szymańskim, wicewojewoda Krystyna Ozga oraz przedstawiciele MR i RW i władz samorządowych. Uczestnikami konferencji byli głównie producenci marchwi, przedstawiciele zakładów przetwórczych, firm hodowlano-nasiennych, chemicznych, producenci maszyn i sprzętu rolniczego, pracownicy naukowi uczelni i instytutów, ośrodków doradztwa rolniczego i studenci.
     W pierwszej części Konferencji przedstawiono 5 wykładów dotyczących zagadnień: ekonomicznych związanych z produkcją i zagospodarowaniem marchwi; czynników uprawowych wpływających na jakość i wartość użytkową marchwi, aktualnych problemów ze zwalczaniem najważniejszych chorób i szkodników oraz zmian w zakresie rejestracji herbicydów stosowanych w uprawie marchwi. W drugiej części spotkania uczestnicy mogli porównać jakość ponad 80 odmian marchwi uprawianych na polu RZD Żelazna, zobaczyć pracę maszyn służących do przygotowania gleby i pielęgnacji roślin oraz do zbioru marchwi
.

Fotorelacja