warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 18.10.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 06.10.2008 (10:01:39)

XI Ogólnopolski DZIEŃ MARCHWI  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie
INSTYTUT WARZYWNICTWA w Skierniewicach
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Bratoszewicach

zapraszają na:

XI Ogólnopolski
DZIEŃ MARCHWI

pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego
16 października 2008 r. - rozpoczęcie o godz.11,00
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW
w Żelaznej k. Skierniewic

W PROGRAMIE

I. Część seminaryjna - godz. 11.00-13.10

11.00 -11.10

Otwarcie konferencji
- mgr inż. Edward Pawlik - dyr. RZD SGGW Żelazna
- prof. dr hab. Franciszek Adamicki - Dyrektor Instytutu Warzywnictwa
11.10-11.40 Rynek marchwi i jej przetworów w Polsce
- dr Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

11.40-12.10

Czynniki uprawowe i pozbiorcze wpływające na wartość użytkową marchwi - dr hab. Marek Gajewski, prof. SGGW
12.10-12.20 Najważniejsze choroby i szkodniki marchwi
- prof. dr hab. Józef Robak, Instytut Warzywnictwa

12.20-12.40

Zmiany w zakresie rejestracji herbicydów a problem zachwaszczenia marchwi - Prof. Adam Dobrzański

12.40-13.00

Koszty produkcji marchwi
- dr Włodzimierz Kowalczyk, Kłodawski Ośrodek Kultury Rolnej

13.00-13.10

Podsumowanie

II. Część polowa -  godz. 13.30-16.00

Prezentacja największej w Europie kolekcji odmian przeznaczonych do przetwórstwa i konsumpcji - 76 odmian z 13 firm nasiennych

Wystawa i pokaz pracy maszyn do: uprawy gleby, formowania redlin, wysiewu nasion i zbioru marchwi

Konsultacje i doradztwo naukowe - pracownicy Instytutu Warzywnictwa oraz SGGW

Konsultacje i doradztwo firm nasiennych oraz producentów nawozów