warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Tuesday, 18.09.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 25.07.2008 (10:50:50)

Fotoreportaż z Dnia Otwartych Drzwi W dniu 24.07.br. w Instytucie Warzywnictwa odbył się tradycyjny, lipcowy Dzień Otwartych Drzwi Instytutu “Od nauki do praktyki”.
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Franciszek Adamicki zapoznał uczestników spotkania z aktualnymi, najważniejszymi kierunkami prowadzonych w Instytucie prac badawczych, dostosowanych do najpilniejszych oczekiwań praktyki warzywniczej oraz z najnowszymi osiągnięciami Instytutu.
Następnie pracownicy naukowi z poszczególnych Pracowni Naukowych I.Warz. zaprezentowali doświadczenia prowadzone aktualnie w szklarni, tunelach, na Polu Doświadczalnym oraz Ekologicznym, z zakresu agrotechniki szklarniowej, hodowli, herbologii, fitopatologii, entomologii oraz ekologicznej uprawy warzyw.
Odbyły się także interesujące pokazy przygotowane przez pracowników IWarz. w laboratoriach: cytologii, markerów DNA, mikrobiologii, kultur tkanek, sensorycznym oraz entomologii.
Został wygłoszony także interesujący wykład pt. “Zdrowotne właściwości warzyw”, omawiający bardzo ważną rolę warzyw w naszej diecie.
W dniu tym Instytut Warzywnictwa odwiedzili liczni goście: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władze miasta, producenci, pracownicy naukowi uczelni rolniczych, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Stacji Chemiczno-Rolniczych, prasy ogrodniczej, firm nasiennych, działkowcy i inni.