warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 06.06.2008 (08:48:53)

Powołanie Komisji Wyborczej Rady Naukowej

ZARZĄDZENIE Nr D-014 nr 7 Dyrektora Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka z dn. 12.05.2008 W sprawie powołania Komisji Wyborczej Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka


ZARZĄDZENIE Nr D-014 nr 7
Dyrektora Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
z dn. 12.05.2008
W sprawie powołania Komisji Wyborczej Rady Naukowej
Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
 
 
            Na podstawie ustawy z dn. 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo- rozwojowych                  (t. jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 33 poz. 288 z p. zm.)  powołuję Komisję Wyborczą Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w składzie:
1.      dr Maryla Rogowska – Przewodnicząca Komisji
2.      dr Agnieszka Stępowska
3.      inż. Alicja Kosińska
4.      mgr Anna Felczyńska
5.      mgr Justyna Szwejda
 
Zadaniem Komisji Wyborczej będzie ustalenie zasad organizacyjnych wyboru Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa i przeprowadzenie wyborów zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo rozwojowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.