warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Tuesday, 11.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 22.04.2008 (05:51:43)

Nowe Laboratorium Oceny Sensorycznej

18.04.2008 w Instytucie zostało otwarte Laboratorium Oceny Sensorycznej


W Instytucie Warzywnictwa im. E. Chroboczka,  w Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości, powstało Laboratorium Sensoryczne, którego celem będzie  jakościowa ocena organoleptyczna warzyw świeżych i przetworzonych. Ocena ta będzie dotyczyła takich cech jak: wygląd, zapach, tekstura i smakowitość. Laboratorium powstało dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W ocenie sensorycznej stosowane będą metody zgodne z procedurą ujętą w normach PN-ISO. Nowa jednostka organizacyjna będzie służyła w realizacji badań własnych Instytutu. Przewidywana jest również współpraca Laboratorium z zakładami przetwórstwa warzyw w zakresie prowadzenia działalności usługowej.

 

    

 

   

 

 

 

 

 
Fot. Ryszard Kosson, Marek Nowak