Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

tel. (0-prefix-46) 833-22-11
fax. (0-prefix-46) 833-31-86
email.
iwarz@inwarz.skierniewice.pl

http://www.inwarz.skierniewice.pl
 

Szanowni Państwo!

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będ±ce w posiadaniu Instytutu Warzywnictwa, a niedostępne w Biuletynie mog± Państwo otrzymać po wypełnieniu
wniosku o udostępnienie informacji publicznej i wysłaniu na powyższy adres.

 Informacja wprowadzona/zmodyfikowana dnia : 23.05.2008
Osoba odpowiedzialna :

© Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach