Organizacja Instytutu Warzywnictwa

 Siedziba centrali:

 • Instytut Warzywnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice
 • tel. 0 –prefix - 46 -833-22-11 do 14 - centrala
  0 - 46- prefix-833-33-34 - dyrekcja
  fax 0 – prefix-46 - 833-31-86
  e-mail: iwarz@inwarz.skierniewice.pl

Dyrekcja

 • Dyrektor
  prof. dr hab. Franciszek Adamicki
  tel. 46 - 833-34-34, 833-22-11 wew. 286
 • Zastępca Dyrektora ds. naukowych
  doc. dr hab. Urszula Smolińska
  tel. 46 - 833-34-34, 833-22-11 wew. 286
 • Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych
  mgr inż. Bogusław Kuc
  tel. 46 - 833-26-92, 833-22-11 wew. 268
 • Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych, główny księgowy
  mgr Agnieszka Antosiak
  tel. 46 - 833-22-65, 833-22-11 wew. 205

 Zakłady i Pracownie Naukowe

 

1. Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-41-93
dr Elżbieta U. Kozik - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Genetyki i Hodowli
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-41-93
  dr Elżbieta U. Kozik - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Biotechnologii
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 258
  doc. dr hab. Krystyna Górecka - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Zasobów Genowych
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew.253
  dr Teresa Kotlińska - Kierownik Pracowni

2. Zakład Uprawy i Nawożenia
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice 46-833-20-91
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski- Kierownik Zakładu

 • Pracownia Uprawy Warzyw
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-28-75, 833-28-76
  dr Józef Babik –Kierownik Pracowni

 • Zespół Mechanizacji Warzywnictwa
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 – 833-28-76
   
 • Pracownia Nawożenia
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 216, 218, 236
  dr Waldemar Kowalczyk – p.o. Kierownika Pracowni

   
 • Pracownia Grzybów Uprawnych
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-46-91 
  doc. dr hab. Czesław Ślusarski - Kierownik Pracowni

3. Zakład Ochrony Roślin
ul. Kościuszki 2
96-100 Skierniewice, tel. 46 -833-22-11 wew. 227, 261
Prof. dr hab. Józef Robak – Kierownik Zakładu

 • Pracownia Entomologii
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 208, 245, 833-31-17
  doc. dr hab. Bożena Nawrocka - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Fitopatologii
  ul. Kościuszki 2
  96-100 Skierniewice, tel. 46 -833-22-11 wew. 227, 261
  prof. dr hab. Józef Robak - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Herbologii
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-42-71 
  dr Zbigniew Anyszka - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Biologii Gleby
  ul.. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96 - 100 Skierniewice, tel. 46 - 833 - 22 - 11 wew. 228
  dr Urszula Smolińska – Kierownik Pracowni
4. Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-26-04, 833-22-11 wew. 211
doc. dr hab. Ryszard Kosson - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 211, 212, 214, 215
  prof. dr hab. Franciszek Adamicki - Kierownik Pracowni

   
 • Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-26-04, 22-11 wew. 260, 266
  prof. dr hab. Krystyna Elkner - Kierownik Pracowni

5. Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 223, 249
mgr Anna Podczaska – Kierownik Zakładu


Komórki usługowe i administracyjne

 • Dział Finansowo-Księgowy
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-65, 833-29-70, 833-22-11 wew. 209, 275,276
  mgr Agnieszka Antosiak

   
 • Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 252
  Sławomir Śliwkowski - Kierownik Sekcji 


 • Sekcja Energetyczno - Techniczna
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-27-70, 833-22-11 wew. 202
  Wiesław Szczapa - Kierownik Sekcji

   
 • Sekcja Obsługi Doświadczeń
  ul. Rybickiego 15/17
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-23-76
  mgr Bogumił Wrąbel

   
 • Referent ds. Pracowniczych
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-33-43, 33-22-11 wew. 269
  Jolanta Matysiak

   
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-33-43, 33-22-11 wew 254
  Ewelina Michalska

   
 • Inspektor ds. BHP i P. Poż.
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel 46-833-22-11 wew. 204
  Mirosław Kowalski

   
 • Samodzielny Referent ds. Obrony
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-22-11 wew. 238
  Stanisław Dobrosz

   
 • Kancelaria
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 – 833-26-92, 833-22-11 wew. 277
  Teresa Gajewska

   
 • Sekretariat
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, tel. 46 - 833-34-34, 833-22-11 wew. 286
  mgr Ewa Gładka

 

 

 Informacja wprowadzona/zmodyfikowana dnia : 11.05.2011
Osoba odpowiedzialna :

© Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach